Disclaimer

Het OHF bestuur heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Wij doen ons uiterste best om de teksten, afbeeldingen, hyperlinks,  enzovoorts actueel en correct weer te geven. Toch is het mogelijk dat de inhoud onjuist of onvolledig is.  

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. Het bestuur van de OHF is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet - behoorlijk - functioneren van de website.

U mag de weergegeven informatie voor eigen gebruik downloaden, maar het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van het OHF bestuur de bestanden te publiceren,  gedeelten daarvan over te nemen of op andere wijze openbaar te maken. 

Login

Login op het afgeschermde deel van de OHF website

Wachtwoord vergeten? Registreren…