Leden

De OHF heeft op dit moment 276 leden. De leden zorgen voor de richting van de OHF.  Met het lidmaatschap hebben leden zeggenschap over o.a. de benoeming van de leden in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Iedere huisarts kan lid worden van de OHF; deelnemers van Dokterswacht Friesland en KetenZorgFriesland zijn sowieso verbonden aan de OHF. 

Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij de secretaris, p/a Postbus 819, 8440 AV te Heerenveen. U kunt zich via  het inschrijfformulier als OHF-lid aanmelden.

De komende vergaderdata en bijbehorende ledenraadstukken treft u aan in het submenu onder ledenvergaderingen.

 

 

Login

Login op het afgeschermde deel van de OHF website

Wachtwoord vergeten? Registreren…