Organisatie

Het bestuur van de Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland (OHF) bestaat per 1 juli 2015 uit de volgende leden:

Voorzitter
Wim Douma, huisarts te Kollum en lid AVA

Secretaris/
Penningmeester
Mirjan Talsma, huisarts te Burgum

Bestuursleden
K.G. Groeneveld, huisarts in Lemmer
J. van Leeuwen, huisarts in Leeuwarden

De OHF is 100% aandeelhouder van Dokterszorg Friesland. Onder de Holding Dokterszorg Friesland vallen Ketenzorg Friesland, Dokterswacht Friesland, Doktersacademie Friesland en Doktersdiensten Friesland.  

De OHF hanteert de richtlijn vacatievergoeding, zoals is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 11.04.2011

De OHF staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer 40005177 en beschikt over RSIN nummer 81 57 97 242.

Login

Login op het afgeschermde deel van de OHF website

Wachtwoord vergeten? Registreren…